facebook
PIETEIKTIES PIETEIKTIES
PIETEIKTIES PIETEIKTIES

FI (A) Training course

Ja vēlaties pieteikties FI (A) Training course, lūdzu, sazinieties ar mums +371 20 231 484, +371 22 849 907 vai vienkārši aizpildiet formu

Kursa prasības

Kursa prasības

Lai varētu pieteikties kursam, pretendentam jāatbilst šādām prasībām:
 • jābūt vismaz 18 gadus vecam,
 • viņam ir vismaz kārtējā CPL(A),
 • ir veicis vismaz 20 stundas VFR maršruta lidojumus VFR kapteiņa statusā,
 • ir veicis vismaz 30 lidojumu stundas ar viendzinēja virzuļdzinēja lidmašīnām, no kurām vismaz 5 stundas ir veiktas 6 mēnešu laikā pirms turpmāk izklāstītā pirmsiestāšanās lidojuma pārbaudījuma,
 • ir nokārtojis īpašu pirmsiestāšanās lidojuma pārbaudi.
 
Ja pretendentam ir PPL(A), viņš papildus iepriekš minētajām prasībām atbilst šādām prasībām:
 • atbilst CPL(A) vai ATPL(A) teorētiskajām prasībām,
 • ir apguvis vismaz 10 instrumentālo lidojumu mācību stundas ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi, no kurām ne vairāk kā 5 stundas var būt instrumentālo lidojumu laiks uz zemes ar FSTD,
 • ir veicis vismaz 200 lidojumu stundas, no kurām 150 stundas PIC statusā,
 • ir veicis VFR maršruta lidojumu PIC statusā, tostarp vismaz 540 km (300 NM) garu lidojumu, kura laikā veic nosēšanos ar pilnīgu apstāšanos divos dažādos lidlaukos,
 • ir tiesības veikt nakts lidojumus.
Kursa apraksts

Kursa apraksts

FI(A) apmācības kursā ietilpst:
 • 25 mācību stundas,
 • 100 teorētisko zināšanu apguves stundas, ieskaitot progresa testus,
 • 30 mācību lidojumu stundas, no kurām 25 stundas ir mācību lidojumi ar instruktoru, no kurām 5 stundas var veikt ar FFS, FNPT I vai II vai FTD 2/3, un atlikušās 5 stundas var būt savstarpēji lidojumi (divi studenti lido kopā, lai praktizētu lidojumu demonstrējumus).
 
 
Teorētiskās mācības.
Teorētisko zināšanu programmu veido 10 mācību priekšmeti:
 • Mācību process,
 • mācību process,
 • Mācību filozofija,
 • Lietišķās apmācības metodes,
 • studentu vērtēšana un testēšana,
 • Mācību programmu izstrāde,
 • Īpaši apdraudējumi, kas saistīti ar gaisa kuģa sistēmu kļūmju un darbības traucējumu simulēšanu lidojuma laikā,
 • nakts lidojumu instrukcijas,
 • Apmācību administrēšana,
 • Cilvēka veiktspēja un ierobežojumi, kas saistīti ar mācību lidojumiem.
 
 
Lidojumu apmācība.
Lidojuma instrukcijas ietver gaisa vingrinājumus, kas ir līdzīgi tiem, ko izmanto PPL(A) apmācībai, ietver īpašu instruktora prasmju pilnveidošanu un ilgstošas instruktāžas, jo īpaši mācot un novērtējot draudu un kļūdu pārvaldību un apkalpes resursu pārvaldību (CRM). Šis kurss ļauj instruktoru kandidātiem iegūt pieredzi dažādu vingrinājumu apmācībā, aptverot gan normālas, gan ārkārtas darbības.
Cik maksā kurss

Cik maksā kurssKursa cena tiek noteikta individuāli pēc pieprasījuma.

Nosūtiet mums pieprasījumu:

Nosūtiet mums pieprasījumu