facebook
PIETEIKTIES PIETEIKTIES
PIETEIKTIES PIETEIKTIES

IR (A) Training course

Ja vēlaties pieteikties IR (A) Training course, lūdzu, sazinieties ar mums +371 20 231 484, +371 22 849 907 vai vienkārši aizpildiet formu

Kursa prasības

Kursa prasības

IR kursa kandidātam ir jāatbilst šādām prasībām:
 
IRA.01, IRA.02, IRA.03, IRA.04, IRA.05:
  • ir PPL(A) vai CPL(A), kas izdota saskaņā ar FCL daļu,
  • ir 1. vai 2. klases veselības apliecība, kas izdota saskaņā ar Part-MED,
  • atbilstošas angļu valodas zināšanas (4. vai augstāks līmenis), kā noteikts PART-FCL.055(d)(e).
CPL(A) vai BIFM moduļa apguves sertifikāta turētājiem ir pilnībā izpildītas BIFM prasības, tāpēc šādiem pretendentiem ir piemērojama tikai PIFM daļa.
 
IRA.03, IRA.04, IRA.05: 
Ja daudzdzinēju IR(A) kursa pretendentam nav piešķirta kādas klases vai tipa daudzdzinēju gaisa kuģa kvalifikācija, pirms BIFM uzsākšanas viņam/viņai ir jāiziet MEP(Land) klases kvalifikācijas kurss (IRA.03, IRA.04).
 
IRA.05:
  • ir derīga viendzinēja gaisa kuģa IR(A) apliecība;
  • ir derīgs CR MEP.

Pirms PIFM uzsākšanas pretendentam, kuram nav CPL(A), ir jābūt sertifikātam par instrumentālo lidojumu pamatkursa moduļa apguvi.
 
No PIFM pretendenta tiek sagaidītas pamata instrumentālo lidojumu prasmes. Instruktoram šīs prasmes jānovērtē pirmā PIFM mācību lidojuma laikā. Ja instruktors uzskata, ka pretendenta prasmes ir zemākas par nepieciešamo līmeni, PIFM apmācība ir jāpārtrauc un apmācāmajam ir jāsaņem atkārtotas apmācības BIFM. Atjaunošanas apmācības laikā nolidotās stundas netiek ieskaitītas nepieciešamajās PIFM stundās.
Kursa apraksts

Kursa apraksts

IR(A) mācību kursu veido moduļu instrumentālo lidojumu apmācība.
 
Lidojuma mācību kurss un prasmju pārbaude ir jāpabeidz teorētiskā eksāmena ieskaites periodā, t. i., 36 mēnešu laikā.
 
IR(A) teorētiskā apmācība jāveic līdz ATP kvalifikācijas līmenim, kā noteikts ATP moduļu kursā. Teorētiskās apmācības kurss ir jāpabeidz 18 mēnešu laikā, un, pirms students tiek ieteikts IR prasmju eksāmenam, ir jāiesniedz apstiprinātās iestādes izdots ATPL(A) teorētiskā eksāmena sertifikāts.
 
Lidojumu apmācība IR(A) mācību kursā sastāv no diviem moduļiem:
  • BIFM: lidojuma pamatinstrumentu modulis;
  • PIFM: procedūru instrumentālo lidojumu modulis;
un papildus asimetriskās vilces vingrinājumi IMC apstākļos, kas attiecīgi iekļauti PIFM vai kā atsevišķi vingrinājumi (IRA.04).
Cik maksā kurss

Cik maksā kurss


IR (A) moduļu kursa izmaksas tiek aprēķinātas katram studentam individuāli. 

Nosūtiet mums pieprasījumu:

Nosūtiet mums pieprasījumu