facebook
PIETEIKTIES PIETEIKTIES
PIETEIKTIES PIETEIKTIES

MEP (Land) Class Rating course

Ja vēlaties pieteikties MEP (Land) Class Rating course, lūdzu, sazinieties ar mums +371 20 231 484, +371 22 849 907 vai vienkārši aizpildiet formu

Kursa prasības

Kursa prasības

Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām, lai varētu tikt uzņemts:
 • jābūt vismaz PPL(A), kas izsniegts saskaņā ar PART-FCL,
 • vismaz 70 lidojumu stundas lidmašīnas kapteiņa statusā,
 • viņam ir derīga PART-MED 1. vai 2. klases veselības apliecība.

Lai pieteiktos uz MEP(Land) CR kursu, pretendents aizpilda attiecīgās sadaļas MEP(Land) CR studenta pieteikuma veidlapā un iesniedz visu norādīto informāciju un dokumentu kopijas.
Kursa apraksts

Kursa apraksts

MEP(Land) CR mācību kurss sastāv no divām daļām:
 • teorētisko zināšanu apmācība,
 • mācību lidojumi ar gaisa kuģi.


Teorētisko zināšanu instruktāža sastāv no garām instruktāžām, kurās uzsvars tiek likts uz:
 • lidmašīnas uzbūve un aprīkojums, sistēmu normāla darbība un darbības traucējumi,
 • ierobežojumi,
 • veiktspēju, lidojumu plānošanu un uzraudzību,
 • slodze un līdzsvars un apkope,
 • avārijas procedūras.

Lidojuma instrukcijas lidmašīnai sastāv no:
 • apmācība par daudzdzinēju lidmašīnas normālu ekspluatāciju,
 • apmācība par dzinēja atteices procedūrām un asimetrisku lidojumu tehniku.

MEP(Land) CR kursā ietilpst:
 • 12 teorētisko zināšanu apguves stundas,
 • vismaz 6 stundas vizuālo mācību lidojumu ar lidmašīnu: 
1. vismaz 2,5 stundas apmācības ar instruktoru par daudzdzinēju lidmašīnas normālu ekspluatāciju,
2. vismaz 3,5 h apmācības ar instruktoru par dzinēja atteices procedūrām un asimetrisko lidojumu tehniku.
Cik maksā kurss

Cik maksā kurss


MEP (Land) Сlass Rating kursa cenu varat uzzināt pēc pieprasījuma, sazinoties ar mūsu skolas mācību koordinatoru.

Nosūtiet mums pieprasījumu:

Nosūtiet mums pieprasījumu