facebook
PIETEIKTIES PIETEIKTIES
PIETEIKTIES PIETEIKTIES

CPL (A) Training course

Ja vēlaties pieteikties CPL (A) Training course, lūdzu, sazinieties ar mums +371 20 231 484, +371 22 849 907 vai vienkārši aizpildiet formu

Kursa prasības

Kursa prasības

Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām, lai varētu tikt uzņemts:
- PPL(A), kas izdota saskaņā ar ICAO 1. pielikumu,
- ir veicis 150 lidojumu stundas,
- ir NR(A) vai ir apguvis nakts apmācību, kas ietver papildu 5 mācību stundas mācību laikā
CPL(A) moduļu mācību kursu.
- ir 1. klases veselības apliecība saskaņā ar MED.A.030.f) punktu.
- ir pietiekams angļu valodas zināšanu līmenis (vismaz 4. līmeņa angļu valodas zināšanas).
Kursa apraksts

Kursa apraksts

CPL(A) moduļu kursu veido:
- vizuālo lidojumu apmācība ar instruktoru,
- instrumentālo lidojumu apmācība ar instruktoru.
 
CPL(A) teorētiskās mācības notiek ATP moduļu kursa ietvaros. CPL(A) moduļu mācību lidojumu kursa studentiem ne vēlāk kā mācību kursa beigās jāiesniedz Iestādes izsniegta ATPL(A) teorētiskā eksāmena sertifikāta kopija.
 
Lai pieteiktos uz CPL(A) moduļu mācību kursu, pretendents aizpilda CPL(A) studenta pieteikuma veidlapu un iesniedz visu norādīto informāciju un dokumentu kopijas.
Pretendentiem, kuriem ir derīga IR(A), pilnībā ieskaita mācību ar diviem instrumentiem laiku.
Pretendentiem, kuriem ir pamata instrumentālo lidojumu moduļa (BIFM) apguves sertifikāts, ieskaita līdz 10 stundām no nepieciešamā instrumentālo mācību laika.
 
Minimālais lidojumu laiks CPL(A) mācību kursā ir 25 stundas, tostarp:
- vismaz 15 vizuālo lidojumu apmācības stundas ar instruktoru, tostarp vismaz 5 lidojumu stundas ar instruktoru
mācību lidojumu ar sarežģītu lidmašīnu (vismaz 4 sēdvietas, VP propellers un ievelkama šasija),
- vismaz 10 stundas instrumentālo lidojumu apmācības ar instruktoru, kas ir identiska pamata instrumentālo lidojumu apmācībai lidojuma modulim (BIFM).
 
Turklāt, ja nepieciešams, 5 stundas nakts apmācības.
 
Lidojumu apmācība nedrīkst pārsniegt teorētisko eksāmenu nokārtošanas derīguma termiņu.
To vingrinājumu skaits un izkārtojums, kas studentam jāizpilda saskaņā ar kursu, ir atrodami CPL(A)  mācību programmā.
 
Cik maksā kurss

Cik maksā kurssKursa cena tiek noteikta individuāli pēc pieprasījuma.

Nosūtiet mums pieprasījumu:

Nosūtiet mums pieprasījumu