facebook
PIETEIKTIES PIETEIKTIES
PIETEIKTIES PIETEIKTIES

ATP Theory course

Ja vēlaties pieteikties ATP Theory course, lūdzu, sazinieties ar mums +371 20 231 484, +371 22 849 907 vai vienkārši aizpildiet formu

Kursa prasības

Kursa prasības

Lai pieteiktos ATP Teorijas kursam, pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

 • PPL(A) licence, kas izsniegta saskaņā ar ICAO 1.pielikumu

 • Labas angļu valodas zināšanas

 • Labas fizikas un matemātikas zināšanas

 • Aviācijas medicīnas apliecība (vismaz 2.klases)

Kursa apraksts

Kursa apraksts

Mācības notiek patstāvīgi, izmantojot datorizētu apmācības sistēmu (CBT)

Kursa ilgums: 650 mācību stundas 18 mēnešu laikā .

Viss kurss ir sadalīts 2 moduļos , kas sastāv no 14 priekšmetiem.

Module 1

 • Masa un līdzsvars (MBL)

 • Instrumenti (INS)

 • Lidojumu plānošana un uzraudzība (FPL)

 • Vispārējā navigācija (NAV)

 • Meteoroloģija (MET)

 • Cilvēka sniegums un ierobežojumi (HP)

 • Sakari (COM)

 • Zināšanas, prasmes un attieksme (KSA)

Module 2

 • Aerodinamika (POF)

 • Gaisa kuģa konstrukcija un ekspluatācija (AGK)

 • Veiktspēja (PERF)

 • Darbības procedūras (OPS)

 • Radio navigācija (RNAV)

 • Aviācijas likumdošana (LAW)

Katrs modulis sastāv no CBT un teorijas konsultācijām:

 • CBT posma apmācība ir paredzēta, lai nodrošinātu vienmērīgu apmācības procesu, lai varētu nepārtraukti kontrolēt stundetu sniegumu un regulēt kopējo apmācības ilgumu.

Vienas klases nodarbības / konsultācijas ilgums ir 5 stundas .

 • Konsultācijas notiek diskusiju formātā.

 • Instruktors izskaidro sarēžģītākās tēmas, iepazīstina ar katra priekšmeta jaunumiem, kā arī veic studentu testēšanu pirms CAA eksāmena.

 • Konsultāciju laikā notiek arī skolas eksāmeni un to rezultāti tiek pārrunāti ar instruktoru.

Students tiek rekomendēts CAA eksāmenam pēc vismaz 3 skolas eksāmenu veiksmīgas nokārtošanas.

Cik maksā kurss

Cik maksā kurssATP teorijas kursa cena ir – 2 400,00 EUR, iesk. PVN.

Papildus izdevumi :

 • Eksāmeni uz CAA ~ 800.00 EUR.

Nosūtiet mums pieprasījumu:

Nosūtiet mums pieprasījumu